Oferta z dn. 30. 10. 2017 r.

W związku z ubieganiem się przez firmę Clean Company Sp. z o. o. o dofinansowanie projektu pt. ,,Wzrost świadomości potrzeb wzorniczych w tworzeniu innowacyjnych produktów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 zapraszamy do składania ofert na: przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla Clean Company.

 

2017.10.27. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY_Clean Company

2017.10.27. Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH_Clean Company

2017.10.27. Załącznik nr 3  ZOBOWIĄZANIE OFERENTA_Clean Company

2017.10.27. Załącznik nr 4 - LISTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW (oferent)_Clean Company

2017.10.27. Załącznik nr 5 - LISTA EKSPERTÓW_Clean Company

2017.10.27. Zapytanie_Ofertowe_Clean Company

 

W związku z ubieganiem się przez firmę Clean Company Sp. z o. o. o dofinansowanie projektu pt. ,,Wzrost świadomości potrzeb wzorniczych w tworzeniu innowacyjnych produktów" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję" - etap I, I Osi priorytetowej: "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 ogłaszamy wyniki na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla Clean Company.

2017.11.09. Protokoł Clean Company

 

 

Oferta z dn. 16. 10. 2017 r.

W związku z ubieganiem się przez firmę Clean Company Sp. z o. o. o dofinansowanie projektu pt. ,,Wzrost świadomości potrzeb wzorniczych w tworzeniu innowacyjnych produktów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.4 "Wzór na konkurencję" - etap I, I Osi priorytetowej: "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na: przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej dla Clean Company Sp. z o. o.

 

Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY_Clean Company

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH_Clean Company

Załącznik nr 3  - ZOBOWIĄZANIE OFERENTA_Clean Company

Załącznik nr 4 - LISTA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW (oferent)_Clean Company

Załącznik nr 5 - LISTA EKSPERTÓW_Clean Company

Zapytanie_Ofertowe_Clean Company